برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس

برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
قیمت: 10,000 تومان
برنامه ثبت‌ نام و غیاب تحت اکسس، کاملاً کدباز و قابل تغییر برحسب نیاز شما می باشد. و دارای راهنمای کار با برنامه می باشد.
فرمت فایل: اکسس 2007 و قابل اجرا در نسخه‌های بعدی
کاملاً خودکار شده با کدهای VBA و ماکروها
قابل استفاده به‌عنوان یک نرم‌افزار ساده در کار ثبت‌نام و حضور و غیاب در جاهای مختلف
قابل استفاده  در کلاس‌های آموزش پایگاه داده و اکسس و همچنین برنامه‌نویسی VBA
فروشنده این فایل، طراح و برنامه‌نویس آن نیز می‌باشد.
 
 

تصاویری از محیط برنامه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس:

برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
 
 
 
برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
 
 
 
برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
 
 
 
برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
 
 
 
برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
 
 
 
برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس
 
 
 
برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس

  
  

قسمت‌های مختلف پروژه:

– جداول (table): معرفی کاربران برنامه، دوره‌ها، پروفایل مشخصات دانش‌آموزان / دانشجویان، رده خدمتی، ثبت‌نام در دوره‌ها و حضور و غیاب جلسات.
– پرس‌وجو ها (Query):  هشت مورد؛ جهت ایجاد رکوردست مورد نیاز فرم‌ها و گزارشات، همگی از نوع پرس‌وجوی انتخابی (Select Query).
– فرم‌ها (Form): شانزده مورد، جهت معرفی کاربران برنامه، مشخصات دانش‌آموزان / دانشجویان، رده‌های خدمتی، ثبت‌نام در دوره‌ها، حضور و غیاب، گزارش‌گیری و ورود به برنامه (log in).
– گزارش (Report):  چهار مورد شامل گزارش کلی حضور و غیاب جلسات دوره‌ها با فیلترسازی براساس کد ملی و نام دوره، گزارش حاضرین و غایبین به تفکیک و غایبینی که بیش از حد مجاز غایب بوده‌اند برای دوره‌های مشخص.
– امکان گرفتن خروجی اکسل از اطلاعات سابفرم (Subform) تنها با یک کلیک
– ماژول VBA: شامل توابع مبدل تاریخ میلادی به شمسی و توابع انجام محاسبه روی تاریخ شمسی که در سایر پروژه‌ها نیز قابل استفاده می‌باشد.
– یک تابع ساده که با دریافت کد دوره و کد ملی شخص، تعداد جلسات غیبت وی را برمی‌گرداند.

خرید

دانلود کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

خرید فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دریافت فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

خرید پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دریافت نمونه سوال برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

خرید پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دریافت مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

خرید فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

خرید مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از download

دانلود مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

خرید پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دریافت فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

خرید نمونه سوال برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دریافت فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

خرید فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دریافت فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

خرید کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از www

دانلود مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دریافت پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

خرید فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دریافت کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

خرید تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دریافت تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

خرید فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

خرید فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از pdf

دانلود کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دریافت فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

خرید نمونه سوال برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

خرید فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دریافت فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دریافت فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دانلود کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از word

دریافت تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

خرید تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود پروژه برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دریافت کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دریافت مقاله برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود فایل برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دریافت فایل pdf برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

خرید کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دانلود کارآموزی برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

دریافت فایل word برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free

خرید تحقیق برنامه ثبت‌ نام و حضور و غیاب تحت اکسس از free


مطالب تصادفی