برنامه انبارداری پادگان با اکسس

برنامه انبارداری پادگان با اکسس
قیمت: 10,000 تومان
پروژه ای ساده (با معماری Desktop) با فرمت اکسس 2003 که قابل استفاده در نسخه های جدیدتر نیز می باشد. پروژه، برنامه ای کامل بوده و  می تواند به عنوان یک برنامه ساده انبارداری نیز به کار رود. سورس برنامه باز بوده و امکان اعمال تغییرات و ارتقاء نیز وجود دارد.
فروشنده فایل در سایت حاضر، طراح و  برنامه‌نویس آن نیز می‌باشد.
 

تصاویری از محیط برنامه انبارداری پادگان با اکسس:

برنامه انبارداری پادگان با اکسس

 
 
 
برنامه انبارداری پادگان با اکسس

 
 
 
برنامه انبارداری پادگان با اکسس

 
 
 
اجزای برنامه:
 

 جداول(Table):

قطعات خودرو
اسامی خودروها
محل جاسازی قطعات در انبار
یگان ها
تعمیرکاران
کاربرد خودروها
حکم کار
جزئیات حکم کار
ورود و خروج قطعات به انبار
جزئیات ورود و خروج قطعات
  

پرس و جوها(Query):

پرس و جوی انبار(select query) که با ادغام رکوردها از سه جدول، رکوردست  مورد نیاز فرم انبار را فراهم می کند.
پرس و جوی گزارش حکم کار که با استخراج رکوردها از شش جدول، برای تهیه گزارش حکم کار و ارسال رکوردست به گزارش (Report) حکم کار به کار می رود.
پرس و جوهای ساده قطعات، خودرو، محل قطعات،یگان و تعمیرکاران که برای تهیه رکوردست مورد نیاز زیرفرم(subFrom) در فرمهای مربوطه به کار می رود.
پرس و جوهایی که فقط رکوردهای شامل خروج یا ورود قطعات را نمایش داده و برای محاسبه تعداد ورود و تعداد خروج قطعات از انبار جهت محاسبه موجودی هر قطعه در فرم انبار به کار می‌رود.
 

فرم‌ها(Form):

فرم انبار که مشخصات قطعات، تعداد وارد شده به انبار، تعداد خروجی و موجودی هر قطعه را نمایش داده با امکان فیلتر کردن به سه شکل: نمایش همه، قطعات موجود، قطعات ناموجود در انبار.
فرم جستجوی قطعه برای جستجو بر اساس ورود حداقل یک حرف توسط کاربر. جهت یافتن قطعه ای شامل حروف وارد شده و انتخاب قطعه مورد نظر هنگام وارد کردن سند ورود/خروج قطعه و نیز حکم کار.
فرم جستجوی تعمیرکار که مانند مورد قبل با وارد کردن چند حرف توسط کاربر امکان یافتن و انتخاب تعمیرکار مورد نظر را از تعداد زیادی اسامی فراهم کرده و با انتخاب مورد انتخابی به صورت خودکار آنرا به محل مربوطه در فرم ثبت اطلاعات حکم کار منتقل می کند.
فرم های ساده برای ورود، ویرایش و حذف اسامی خودروها، یگان ها، قطعات خودرو،محل قطعات در انبار، تعمیرکاران
فرم ثبت اطلاعات حکم های کاری با امکان جستجو بر اساس شماره حکم و نیز ویرایش و حذف
فرم ثبت اطلاعات سندهای ورود/خروج قطعات با امکان جستجوی سند و نیز ویرایش و حذف سند مورد نظر
فرم های گزارش گیری احکام کار و نیز ورود/خروج قطعات که رکودست گزارشات را بر اساس تاریخ، قطعه و … فیلتر کرده و گزارش مربوطه را نمایش می دهند.
 

گزارشات(Reprot):

 گزارش از حکم های کار به هشت شکل: ساده،گروه بندی تاریخ ورود قطعه، گروه بندی تاریخ خروج قطعه،گروه بندی قطعه، گروه بندی تعمیرکار، خودرو، یگان و نیز شماره حکم کار.
گزارش ورود/ خروج قطعات به پنج شکل: ساده،گروه بندی عنوان قطعات، نوع سند(ورودی یا خروجی). گروه بندی تاریخ سند  و نیز شماره سند.
 

کدهای ویژوال بیسیک (VBA):

ماژول ساده جهت باز  وبستن فرم ها و گزارشات و نیز کنترل رفتار کاربر و کنترل خطا به روش ساده.
تابع محاسبه تعداد رکورد جدول مورد نظر با گرفتن نام جدول
تابع قفل کردن و از قفل درآوردن کنترلهای روی فرم در زمان دلخواه
تابع فعال/غیرفعال کردن دکمه های فرمان روی فرم ها با گرفتن نام فرم مورد نظر
تابع پاک کردن اطلاعات کنترل های روی فرم مورد نظر
رویه باز کردن محل فایل برنامه
رویه کپی از فایل پایگاه داده
تابع گرفتن خروجی از پرس و جوی ها با فرمت اکسل
تابع حذف رکورد دلخواه از جدول مورد نظر
توابع کار با تاریخ . تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس . انجام محاسبه روی تاریخ
کلیه این توابع قابل استفاده در پروژه های اکسس بوده  و با به کارگیری آنها می‌توانید عملکرد  پروژه /برنامه خود را بهبود ببخشید و امکانات زیادی به آنها اضافه کنید.

خرید

دانلود کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

خرید فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دریافت فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

خرید پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دریافت نمونه سوال برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

خرید پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دریافت مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

خرید فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

خرید مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از download

دانلود مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

خرید پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دریافت فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

خرید نمونه سوال برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دریافت فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

خرید فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دریافت فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

خرید کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از www

دانلود مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دریافت پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

خرید فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دریافت کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

خرید تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دریافت تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

خرید فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

خرید فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود نمونه سوال برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از pdf

دانلود کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دریافت فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

خرید نمونه سوال برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

خرید فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دریافت فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دریافت فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دانلود کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از word

دریافت تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

خرید تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود پروژه برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دریافت کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دریافت مقاله برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود فایل برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دریافت فایل pdf برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

خرید کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دانلود کارآموزی برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

دریافت فایل word برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free

خرید تحقیق برنامه انبارداری پادگان با اکسس از free


مطالب تصادفی